AGM Sajoha 2006

Dari kiri: Hamzah Kajat, Siti Hawa, Kebuk, Tom, Prewak, Romli, Uber, Cengkok, Lan, Sa'dullah, Fauzi dan Azmi Ahmad


.

No comments:

Post a Comment